ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บคอ

การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บคอ

  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำมากๆ
  • กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ

อย่างไรก็ตามแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการเจ็บคอร่วมกับอาการดังต่อไปนี้

  • กลืนลำบาก
  • หายใจลำบาก
  • หายใจมีเสียงดัง หรือน้ำลายไหลมากเกินไป
  • มีไข้สูงกว่า 101o F

และไปพบแพทย์หากมีอาการเจ็บคอติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์

 

เอกสารอ้างอิง::

Sore Throat. Harvard Health Publishing Harvard Medical School. Retrieved from https://www.health.harvard.edu/a_to_z/sore-throat-pharyngitis-a-to-z