Difflam

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดิฟแฟลม ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ

ช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอ

ดิฟแฟลม รสน้ำผึ้งผสมมะนาว

ปริมาณตัวยาสำคัญต่อเม็ด

 • 2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์       ปริมาณ 1.2 มก.
 • เอมิลเมตาครีซอล                                ปริมาณ 0.6 มก.
 • โพรโพลิส

ดิฟแฟลม รสส้มผสมวิตามินซี

ปริมาณตัวยาสำคัญต่อเม็ด

 • 2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์       ปริมาณ 1.2 มก.
 • เอมิลเมตาครีซอล                                ปริมาณ 0.6 มก.
 • วิตามินซี                                               ปริมาณ 100 มก.

ดิฟแฟลม รสไวล์ดเบอร์รี่

ปริมาณตัวยาสำคัญต่อเม็ด

 • 2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์       ปริมาณ 1.2 มก.
 • เอมิลเมตาครีซอล                                ปริมาณ 0.6 มก.

รสชาติ

 • รสน้ำผึ้งผสมมะนาว
 • รสส้มผสมวิตามินซี
 • รสไวล์ดเบอร์รี่

ขนาดบรรจุ

8 เม็ดต่อซอง

วิธีการใช้

ผู้ใหญ่ อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1 เม็ด
ทุก 2 – 3 ชั่วโมง