ดิฟแฟลม รสส้มผสมวิตามินซี

  • Size:
  • ขนาดบรรจุ 8 และ 12 เม็ด

ยาอมดิฟแฟลม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 2 ชนิดที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ

Read more

รสชาติ

  • ส้มผสมวิตามินซี

2,4-ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ ปริมาณ 1.2 มก.
เอมิลเมตาครีซอล ปริมาณ 0.6 มก.
วิตามินซี 100 มก.

ขนาดรับประทาน: ผู้ใหญ่ อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 2-3 ชั่วโมง หรือตามแพทย์สั่ง

ห้ามใช้ยานี้ในกรณี
-บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด
-ยาสิ้นอายุ

ขณะใช้ยานี้
-เก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก

เก็บในภาชนะปิดสนิทในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 30°C